Declaration of Digital Autonomy (Catalan translation)

Yesterday Molly de Blanc and Karen M. Sandler released the first draft on the Declaration of Digital Autonomy. This is a big deal. I learned that they were working on this manifesto during 2020’s GUADEC event. I think this is an instrumental cause to fight for our freedom, so I decided to contribute to it providing a translation of the document to the Catalan language. Also, I am a Catalan/Spanish bilingual, so the Spanish translation may come soon after.

The original wording in English is at: https://techautonomy.org.

Note that I am not a linguist nor a professional translator. Please submit any feedback using the comments below or contacting me as described in the About page.


Declaració d’autonomia digital (esborrany 0.1)

Exigim un món on la tecnologia sigui creada per a protegir i empoderar a les persones que l’usen. La nostra tecnologia ha de respectar els drets i les llibertats d’aquests usuaris. Tenim la necessitat de prendre el control amb l’objectiu de construir un món millor de manera col·lectiva on la tecnologia està al servei de la humanitat, protegint els nostres drets i la nostra autonomia digital com a individus.

Ens hem tornat més dependents que mai en la tecnologia que incorporem a cada aspecte de les nostres vides. Aquesta tecnologia no està feta per a nosaltres, els usuaris. Més aviat és per a les empreses que pretenen monetitzar els seus usos i qui sigui que té els drets d’autor i patents associats. Aquests serveis funcionen amb programari i ordinadors en xarxa amb els que mai hi interactuem. Els nostres dispositius estan dissenyats per a funcionar emetent la nostra informació íntima independentment de si la informació és necessària per al seu funcionament o no. Generem unes dades sobre les quals no tenim accés que és ven, compra, i intercanvia entre corporacions i governs. Aquestes són tecnologies que de cada vegada més ens forcen a usar i reforcen i amplifiquen desigualtats socials. Mentre les escoles i la feina es fan en xarxa de cada cop més, altes velocitats de computació, serveis centralitzats i l’accés a internet es tornen una necessitat ineludible. Moltes tecnologies són dissenyades per a oprimir, sovint de manera sexista, classista, i racista. En lloc de ser les nostres eines estem al seu servei. Els responsables de la nostra tecnologia no són individus ni organitzacions públiques que pensen en el benestar dels altres, sinó que són empreses, governs, i d’altres amb objectius que no inclouen els nostres interessos. La nostra tecnologia s’ha convertit en la infraestructura bàsica sobre la qual la nostra societat funciona, i a pesar de tots els individus que la usem no tenim cap veu ni control sobre el seu funcionament.

És l’hora de canviar el nostre destí digital.

Creiem que és necessari que la tecnologia proporcioni la capacitat de: consentiment informat de l’ús; desenvolupament i operació de la tecnologia transparents; privacitat i seguretat enfront d’actors maliciosos; la tecnologia ha de funcionar en els termes de la gent que l’usa; funcionalitat a dins i fora de xarxes connectades; ús d’altres serveis i programari, amb llibertat de reparació; i connexió, no alienació, de la tecnologia en si mateixa i el que es crea amb ella.

Per tant fem una crida per a l’adopció dels següents principis per a tecnologia ètica:

 • Al servei de les persones que la utilitzen

  Des de la concepció fins a la disponibilitat pel públic, la tecnologia ha d’estar al servei de la gent i de les comunitats que l’usen. Això inclou llibertat enfront de tecnologia espia, captura de dates, venda de dades, i formats específics que ens fan captius d’un proveïdor. Quan és aparent que la tecnologia, així com es fa disponible, no compleix les necessitats d’una persona donada, aquesta persona pot canviar i reparar aquesta tecnologia. La tecnologia ha d’oferir la possibilitat de funcionar sense connexió a internet.

 • Consentiment informat

  Les persones han de gaudir de l’habilitat d’estudiar i entendre la tecnologia amb l’objectiu de decidir si usar-la com s’entrega és l’opció adequada per a elles. Les persones han de ser capaces de determinar, sigui per elles mateixes o a través de tercers, com opera tal tecnologia i quina informació captura, emmagatzema, i ven. Addicionalment, no hi ha d’haver perjudici pel fet de declinar el consentiment – s’han d’oferir alternatives pràctiques, ja sigui a través de canvis en la tecnologia subjacent o actualitzacions compatibles per part del proveïdor inicial o de tercers.

 • Empoderant l’acció digital individual o col·lectiva

  Quan la gent descobreix que la seva tecnologia no funciona en el seu benefici, o que els rodejos per a usar-la s’han tornat massa incòmodes, han de tenir la possibilitat de canviar el que estan usant, incloent-hi la possibilitat de canviar el programari en un dispositiu que han comprat si no està al servei dels seus interessos i d’usar la tecnologia mentre no estan connectats a una xarxa centralitzada o a usar una xarxa distinta.

La tecnologia no només s’ha de dissenyar per als individus que l’usen, sinó també per a comunitats d’usuaris. Aquestes comunitats poden ser aquelles sorgides intencionalment al voltant d’un element tecnològic, geogràfic, o units a través d’un altre propòsit compartit. Això inclou tenir la possibilitat i el dret a reparar la tecnologia i migrar dades essencials a altres solucions. La propietat de les dades essencials ha de ser de la comunitat que en depèn.

 • Protegir els drets de les persones entre ells a la privacitat, per disseny

  S’ha de construir la tecnologia des del respecte als drets de les persones, incloent-hi el de la privacitat, la comunicació oberta, la seguretat a generar idees sense por a monitoratge, riscs, o càstigs. Això no pot ser un afegitó posat en el darrer moment, sinó que s’ha de considerar durant tot el procés de disseny i distribució. Els serveis han de preveure l’emmagatzematge de la quantitat mínima de dades necessàries per a oferir el servei en qüestió, i no recopilar dades que puguin constituir la base d’un model de negoci en el futur. S’han de preveure els esborrats periòdics des del començament. Els dispositius han de tenir la possibilitat de funcionar sense transmetre cap dada. Tots aquests requeriments són per a assegurar la privacitat, ja que cada cop que un dispositiu emet dades sense fils hi ha l’oportunitat d’interactuar or robar aquestes dades.

Nosaltres, com a individus, col·lectius, cultures, i societats, fem aquesta crida en enfront de la tecnologia que tan ràpidament evoluciona i s’integra tan profundament en les nostres vides. La tecnologia ens ha de donar suport mentre escrivim el nostre destí digital, mentre la connectivitat a les xarxes digitals i entre nosaltres canvia en formes que avancem i en altres que encara no ens imaginem. Els fabricants de tecnologia i els usuaris d’aquesta poden formar una associació necessària per a construir el somni equitatiu i esperançat que tenim.

La Declaració d’Autonomia Digital és (c) de Molly de Blanc i Karen M. Sandler, 2020, llicenciat sota Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International


The Catalan translation of this document is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, following the original work, being this a derivative work of the original. This should prevail over any other licensing note expressed in this site.

Photo by timJ on Unsplash

👋 Subscribe!

If you like this content, you might consider subscribing to this site's RSS feed. This is the best way to stay up to date with new content on the site. If you don't know how to subscribe, you can check this tutorial.

Load Comments